Varukodsklassificering

1 inlägg

Varukodsklassificering

Vad är klassificering?

För att kunna identifiera varor oavsett var man är i EU så används samma varukoder för samtliga EU-länder. Varukoderna styr bland annat vilka avgifter man ska betala och vad det finns för eventuella restriktioner och bestämmelser. Handelsundersökningar som görs i EU baseras också på varukoderna. Det är därför väldigt viktigt att klassificera sina varor rätt.

Vi hjälper gärna dig med dig med dina klassificeringar och eventuella frågor, kontakta oss här!