Tjänster

6 inlägg

Varukodsklassificering

Vad är klassificering?

För att kunna identifiera varor oavsett var man är i EU så används samma varukoder för samtliga EU-länder. Varukoderna styr bland annat vilka avgifter man ska betala och vad det finns för eventuella restriktioner och bestämmelser. Handelsundersökningar som görs i EU baseras också på varukoderna. Det är därför väldigt viktigt att klassificera sina varor rätt.

Vi hjälper gärna dig med dig med dina klassificeringar och eventuella frågor, kontakta oss här!

Instrastat

Vad är Intrastat?

Intrastat är en handelsundersökning som görs varje månad som mäter varuhandeln inom EU. Om
man som företag importerat varor från EU värt minst 9 miljoner kronor eller exporterat för ett minsta värde av 4,5 miljoner kronor (SCB, 2020) så är man också skyldig att lämna uppgifter till Intrastat.

SCB fastställer dock löpande just vilka företag som är uppgiftsskyldiga och det är alltså bara företag
som är informerade från SCB som skall rapportera till Intrastat.

Vi hjälper gärna dig med dig med intrastatrapporteringar månadsvis och eventuella frågor, kontakta oss här!

Importdeklaration

Vad är import?

Import innebär att man tar in en vara till EU, Europeiska unionen, från ett land utanför EU.
För att man ska få lov att använda eller sälja varan vidare så behöver den förtullas. Detta innebär att
man vid importtillfället lämnar in en importdeklaration och betalar alla avgifter som kan tillkomma,
dvs tull, moms och eventuella andra skatter. Först när deklarationen är klarerad (godkänd) så kan
man låta produkten övergå till fri omsättning och eventuell försäljning.

Vi hjälper gärna er med era importärenden och eventuella frågor, kontakta oss här!

Exportdeklaration

Vad är export?


Export innebär att man skickar en produkt till ett land utanför EU, Europeiska unionen. I samband
med detta måste det göras en exportdeklaration där man tar hänsyn till eventuella restriktioner och
andra bestämmelser.

Vi hjälper gärna dig med dina exportärenden och eventuella frågor, kontakta oss här!

Aktiv och Passiv förädling

Vad är aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att man tillfälligt importerar en produkt till EU för att bearbeta denna, tex för
reparation, för att sedan återexportera produkten. Detta innebär att man inte behöver betala tull
under förfarandet.
Passiv förädling innebär istället att man tillfälligt exporterar produkter till ett land utanför EU för att
bearbeta denna, tex för reparation, för att sedan återimportera dessa produkter. När man
återimporterar produkterna gör man det antingen helt tullfritt eller med en tull som är lägre än vid
normalt förfarande.

Vi hjälper gärna dig med dina förädlingsärende och eventuella frågor, kontakta oss här!

Speditions logistik

Våra erbjudanden och tjänster rör sig inom tull, tullrelaterade problem, speditionslogistik och koordinering av inkommande eller utgående varor. I företaget finns bl.a. en lång och gedigen specialistkompetens inom segmentet frukt & grönsaksspedition.