Vår historia

Tullservice startades 1989 av Christer Andersson och en kollega, båda med en likartad bakgrund, först som kammarskrivare i tullverket och därefter som tullchef på olika speditions- / transportföretag.

Under 2012 har företaget utökat sin verksamhet med specialist kompetens inom frukt & grönsaksspedition.

Vi är ett väletablerat företag som funnits i Helsingborg i > 25 år och under hela tiden har verksamheten varit inriktad på att assistera import-och exportföretag med byråkratin kring tullförfarandet.

Först Sveriges egna regelverk och sedan 1/1 1995 EU:s regler.

Sammantaget innebär kombinationen av hög kompetens och modern teknik en garanti för effektivitet, ekonomi och trygghet.