Aktiv och Passiv förädling

Vad är aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att man tillfälligt importerar en produkt till EU för att bearbeta denna, tex för
reparation, för att sedan återexportera produkten. Detta innebär att man inte behöver betala tull
under förfarandet.
Passiv förädling innebär istället att man tillfälligt exporterar produkter till ett land utanför EU för att
bearbeta denna, tex för reparation, för att sedan återimportera dessa produkter. När man
återimporterar produkterna gör man det antingen helt tullfritt eller med en tull som är lägre än vid
normalt förfarande.

Vi hjälper gärna dig med dina förädlingsärende och eventuella frågor, kontakta oss här!