Intrastat

1 inlägg

Instrastat

Vad är Intrastat?

Intrastat är en handelsundersökning som görs varje månad som mäter varuhandeln inom EU. Om
man som företag importerat varor från EU värt minst 9 miljoner kronor eller exporterat för ett minsta värde av 4,5 miljoner kronor (SCB, 2020) så är man också skyldig att lämna uppgifter till Intrastat.

SCB fastställer dock löpande just vilka företag som är uppgiftsskyldiga och det är alltså bara företag
som är informerade från SCB som skall rapportera till Intrastat.

Vi hjälper gärna dig med dig med intrastatrapporteringar månadsvis och eventuella frågor, kontakta oss här!