Passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar varor till ett land utanför EU för att bearbeta eller reparera, dvs förädla varorna för att sedan åter-importera dem.

Du som har tillstånd till passiv förädling betalar ingen, eller lägre importtull och moms än normalt vid importtillfället.