BUT

1 inlägg

Bearbetning under tullkontroll

BUT, bearbetning under tullkontroll, kan du använda när du importerar varor som skall bearbetas och som efter bearbetning blir sådana produkter som omfattas av en lägre import-tullsats än den som gäller för importvarorna.

Om den importerade varan t.ex.är tullbelagd och den bearbetade varan är tullfri är det alltid förmånligt att tillämpa förfarandet. Du måste ansöka om tillstånd för att kunna använda dig av bearbetning under tullkontroll.