Exportbidrag

Vad är jordbruksvaror?

Jordbruksvaror kan vara allt från råvara till bearbetade produkter. Det kan vara kött, spannmål och mjölk, men även smör, choklad och godis. Om din vara är bearbetad (t.ex. choklad och godis) kan du registrera receptet hos Jordbruksverket. Gör du inte det ska du i stället redovisa ingredienserna på en särskild blankett, blankett B.

För vilka varor kan jag få exportbidrag?

Vid export av vissa jordbruksprodukter kan du få exportbidrag. Vilka varor det gäller för framgår av de exportvägledningar som Jordbruksverket ger ut. Vägledningarna kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats, sjv.se

Hur går det till vid exporten?

Du ska lämna en föranmälan för besiktning och kontroll till ditt exporttullkontor senast 24 timmar före inlastningens början. Denna föranmälan är en blankett som du kan finna på Jordbruksverkets webbplats.

När du exporterar ska du lämna följande handlingar till exporttullkontoret:

  1. Anmälan till export samt ansökan om exportbidrag* (blankett A, Tv 718.8)
  2. T5-dokument (Tv 721.11)
  3. Redovisning av ingredienser (blankett B, Tv 730.17, om det krävs)
  4. Faktura, eller annat dokument som styrker vilken vara och vilken kvantitet som exporteras.
  5. Exportlicens. Denna licens utfärdas på elektronisk väg av Jordbruksverket. Du behöver bara hänvisa till licensnumret i fält 44, särskilda upplysningar, på ED.

Du ska förvara exportbidragsvaror lätt tillgängliga och åtskilda från andra varor för att tullen lätt ska kunna genomföra en kontroll. En kontroll kan innebära att varan vägs och räknas. Varorna ska dessutom lastas på ett sådant sätt att transportmedlet eller kollin kan förseglas.

Vad krävs för att få exportbidraget utbetalt?

För att Jordbruksverket ska kunna betala ut exportbidraget kräver de att du kan styrka att din vara är exporterad, och har lämnat EU:s tullområde. Det kan du göra med T5-dokumentet. Detta dokument lämnar du till exporttullkontoret och det följer med godset till utfartstullkontoret, som bekräftar exporten. I de fall exporttullkontor och utfartstullkontor är detsamma bekräftar tullen exporten direkt på A-blanketten.