Tullservice AB
Start Tjänster Personal Om Företaget Länkar Kontakt

 

 

 

 

Importdeklaration Exportdeklaration Speditions logistik Intrastat Exportbidrag Aktiv förädling Passiv förädling BUT

Intrastat

Vad är Intrastat?

Intrastat är en månadsvis undersökning som mäter Sveriges varuhandel mellan Sverige och de övriga EU-länderna.

 

Företag som har levererat eller mottagit varor till eller från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande minst 2,2 miljoner kronor för införsel och 4,5 miljoner för utförsel blir uppgiftsskyldiga att lämna uppgifter till Intrastat.

 

SCB faställer löpande vilka företag som är uppgiftsskyldiga. Det betyder att det endast är företag som informeras av SCB om uppgiftsplikt som ska rapportera till Intrastat.

 

 

 

 _01_p1080733.jpg     _02_p1090153_fixad-2.jpg